لیست نمایندگان خدمات پس از فروش

نمایندگان تکنیک الکترون داورزن

نام

شهرستان

کد نمایندگی

تلفن

همراه

دفتر مرکزی

داورزن

57202

4223500

09155717183

مرتضی داورزنی

داورزن

57203

4224019

09153712179

علی اکبرداورزنی

داورزن

57204

4223339

09159708134

مسعود بقایی نژاد

سبزوار

57106

2230820

 

بابایی

سبزوار

57107

2226933

 

چوپانی

سبزوار

57108

2227019

09124066081

منتخبی

جغتای

57209

5622423

09153711226

رست

جوین-نقاب

57205

5220455 

09155726049 

هراتی

شاهرود

27310

2233402

09126730394

دامغان

رضایی

27411

 

 

صحرانورد

قائن

56212

5220240

09155617661

ملکشی

بجنورد

58413

2239746

09151840915

کمیلی زاده

طبس

35314

4221872

09133573651

بلاغی

قوچان

58115

2222370

9159808871

صادقی یونسی

فریمان

51216

6228359

09155090299

مقیمی مقدم

درگز

58217

5229833

09155820236

قاضی مقدم

گرگان

17118

4422148

9111777318

حاتم آبادی

مشهد

51119

 

09153169930

ابوالفضلی

مشهد

51120

 

09151106318

میرزا بیاتی

مشهد

51121

2703234

09155196702

هاشمی

بیرجند

56122

2239975

09151633848

ذاکر

کاشمر

53223 

 8226118

09159678842 

شادمانی 

آزادوار-جغتای 

 

 

 09153711501

خاصه 

آزادشهر 

 

 

 09111791026

 

 

 

 

 

برای اطلاع بیشتر از سایر نمایندگان با دفتر مرکزی تماس حاصل نمائید.

/ 0 نظر / 96 بازدید