# کوماکس

آیفون تصویری ساخت کره وجود ندارد.

هموطنان عزیز به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان آیفون تصویری ساخت کره وجود ندارد تماماًدارای لیبل ساخت کره هستند  کارخانه سازنده COMMAX شش سال است داخل کره تولید نمیکند.
/ 0 نظر / 41 بازدید